HISTÒRIA

L’any 1975 Josep Lentorn i Coloma Font van crear l’empresa Confecció Centelles, S.L. amb la marca Colomette. Actualment la segona i tercera generació.

Treballen amb la mateixa empenta i valors que la dels seus precesores.

El nostre principal objectiu és abastir tant hotels, residències i col·lectivitats.

La passió per la feina ben feta és la frase que millor ens defineix.

La nostra infraestructura i el tracte personalitzat, es posa a la seva disposició perquè el seu projecte arribi a culminar complint en terminis i expectatives totes i cadascuna de les seves necessitats.

Confecció Centelles, S.L. disposa de taller propi equipat de màquines d’última generació que ens permeten adaptar-nos a tots els seus projectes, estant capacitats per realitzar obres de gran envergadura, sempre en els temps estipulats.